כל סוגי הצילינזרים

חזרה לקולקציה

צילינדר בלוקר עם כרטיס
צילינדר בלוקר עם כרטיס
צילינדר ייל לדלת פלדלת
צילינדר ייל לדלת פלדלת