מנגנונים לכל סוגי הדלתות.

חזרה לקולקציה

מנגנון דלת אש
מנגנון דלת אש